Veřejná zakázka: Brůdek v ř. km 3,5 – 4,5; PP Nemojovského potoka v ř. km 0,75

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P12V00005968
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 1640
Systémové číslo: P15V00001639
Evidenční číslo zadavatele: 954/2012/019
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 03.11.2012
Nabídku podat do: 14.11.2012 09:30
Otevírání obálek: 14.11.2012 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Brůdek v ř. km 3,5 – 4,5; PP Nemojovského potoka v ř. km 0,75
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Bude provedeno odstranění nežádoucích náletových dřevin z upraveného koryta vodního toku včetně ošetření pařezů proti opětovnému obrůstání. Větve stromů a křoviny budou spáleny na místě, kmeny budou ponechány k využití majitelům pozemků. Přístup ke stavbám je umožněn ze zpevněných asfaltových komunikací a dále po okolních pozemcích (louky).
Práce budou provedeny dle přiložené projektové dokumentace „Brůdek v ř. km 3,5 – 4,5“ a „PP Nemojovského potoka v ř. km 0,75“, vypracované projektovou kanceláří – 3e – projektování ekologických staveb s.r.o., Pražská 455, 393 01 Pelhřimov.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 260 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Vltavy
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
ST OP Vltavy, Tyršova 1902, Benešov

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky