Veřejná zakázka: Drahlovický potok ř.km.0,000 - 0,750

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P12V00005993
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 1642
Systémové číslo: P15V00001641
Evidenční číslo zadavatele: 954/2012/020
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 03.11.2012
Nabídku podat do: 15.11.2012 09:30
Otevírání obálek: 15.11.2012 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Drahlovický potok ř.km.0,000 - 0,750
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
V rámci údržby a revitalizace břehového doprovodu Drahlovického potoka v zájmovém úseku bylo navrženo vykácet přestárlé a poškozené jedince a uvolnit tak porost mladším exemplářům podkorunového patra. Celkem bude odstraněno 212 ks kmenů. Při údržbě břehového porostu je navrženo odstranění křovin z plochy 13 550 m2. Keře a větve z kácených stromů budou odstraněny z plochy a seštěpkovány.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 279 184 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Vltavy
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Tyršova 1902, Benešov, ST OP Vltavy

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky