Veřejná zakázka: Hrubár, oprava stupně v km 3,394

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P12V00006010
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zrušeno (v archivu)
Zakázka/soutěž byla zrušena.
DBID: 1644
Systémové číslo: P15V00001643
Evidenční číslo zadavatele: S957/2012/089
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 30.10.2012
Nabídku podat do: 12.11.2012 09:00
Otevírání obálek: 12.11.2012 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Hrubár, oprava stupně v km 3,394
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Účelem stavby oprava stupně v km 3,394 na vodním toku Hrubár v obci Březová u Uherského Brodu.
Zakázka bude provedena dle prováděcí projektové dokumentace „Hrubár, oprava stupně v km 3,394“ zpracované Ing. Jaroslavem Gricem, Hromádkova 22, 636 00 Brno (IČO:134 22 643). Stavba bude realizována dle podmínek vyjádření všech orgánů státní správy, organizací a fyzických osob (viz dokladová část PD).

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 202 931 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Vsetín

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Moravy
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
LČR,s.p.,U Skláren 781,755 01 Vsetín

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Seznam účastníků