Veřejná zakázka: LS Prostějov - oprava a modernizace lesních cest - vícepráce JŘBÚ

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P12V00006081
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 1653
Systémové číslo: P15V00001652
Evidenční číslo zadavatele: S913/2012/420
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 238224
Počátek běhu lhůt: 30.10.2012
Nabídku podat do: 29.10.2012 12:00
Otevírání obálek: 29.10.2012 12:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: LS Prostějov - oprava a modernizace lesních cest - vícepráce JŘBÚ
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Vícepráce obsahují demontáž stávajícího, propustku a výstavba nového propustku.
Místo plnění: Lesní správa Prostějov

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - jednací řízení bez uveřejnění
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 89 701 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Prostějov

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Šumperk
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
KŘ Šumperk, Potoční 22, 787 01 Šumperk

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky