Veřejná zakázka: Prodloužení přístupové komunikace a výstavba parkoviště v areálu Hájemství

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P12V00006084
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 1655
Systémové číslo: P15V00001654
Evidenční číslo zadavatele: S937/2012/103
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 30.10.2012
Nabídku podat do: 12.11.2012 09:00
Otevírání obálek: 12.11.2012 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Prodloužení přístupové komunikace a výstavba parkoviště v areálu Hájemství
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Popis praci:
Odstranění křovin i s kořeny, spálení křovin, sejmutí ornice, odkopávky nezapažené s vodorovným přemístěním s uložením do náspů nezhutněných s rozprostřením, úprava pláně se zhutněním, podklad z geotextilie, podklad z vibrovaného štěrku 63-125 a 32-63 mm, úprava krytu kamenivem drceným.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 779 510 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Trutnov

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Hradec Králové
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
KŘ Hradec Králové, Za Drahou 191, 517 21, Týniště nad Orlicí

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky