Veřejná zakázka: BP Hraběšický potok

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P12V00006100
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 1660
Systémové číslo: P15V00001659
Evidenční číslo zadavatele: 957/2012/003
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 03.11.2012
Nabídku podat do: 14.11.2012 11:00
Otevírání obálek: 14.11.2012 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: BP Hraběšický potok
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem zakázky je kácení stromů a odstranění náletu křovin na břehové hraně a v korytě VT Hraběšický potok, v blízkosti intravilánu obce Nový Malín. Jedná se o úsek v ř.km 0,000- 4,1000, tj. od zaústění do řeky Desná po mostek nad VN Krásné na silnici Krásné – Nový Malínu. Bližší specifikace viz. TZ.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 377 152 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Moravy
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
LČR,s.p.,ST Vsetín OPM,U Skláren 781,755 01 Vsetín

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky