Veřejná zakázka: BP Pasecký potok, km 0,055-0,315

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P12V00006122
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 1663
Systémové číslo: P15V00001662
Evidenční číslo zadavatele: 957/2012/005
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 03.11.2012
Nabídku podat do: 14.11.2012 09:00
Otevírání obálek: 14.11.2012 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: BP Pasecký potok, km 0,055-0,315
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem zakázky jsou práce na břehových porostech vodního toku Pasecký potok, ČHP 4-13-01-036 (detailní popis v TZ).
Stavba bude realizovaná dle podmínek vyjádření všech orgánů státní správy, organizací a fyzických osob.
– Před prováděním prací bude nutné vyřídit povolení k uzavírce místní komunikace – parkoviště, povolení ke zvláštnímu užívání komunikace / pohyb mechanizace, složení ořezu apod./ a žádost o stanovení přechodného dopravního značení.
- Před započetím stavebních prací kontaktovat zástupce OMZ (p. Šidlík tel.604221637) k upřesnění vjezdů těžké techniky na travnaté plochy ve správě OMZ.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 101 437 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Moravy
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
LČR,s.p.,ST Vsetín OPM,U Skláren 781,755 01 Vsetín

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky