Veřejná zakázka: BP Vranovský potok-výsadba

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P12V00006123
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zrušeno (v archivu)
Zakázka/soutěž byla zrušena.
DBID: 1664
Systémové číslo: P15V00001663
Evidenční číslo zadavatele: 957/2012/006
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 03.11.2012
Nabídku podat do: 14.11.2012 12:00
Otevírání obálek: 14.11.2012 12:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: BP Vranovský potok-výsadba
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem zakázky je výsadba břehového porostu Vranovského potoka(LP Třebůvky). Jedná se o úsek v ř.km 0,0-1,050, tj. od soutoku s Třebůvkou po hranice intravilánu obce Vranová. Vysazené budou sazenice stromů a keřů dle specifikace uvedené v technické zprávě a výkazu výměr. Sazenice budou dále ošetřeny pletivem proti okusu zvěří a zajištěny dřevěnými kůly. Před zahájením výsadby bude provedeno celoplošné vyžnutí buřeně a v následujícím roce bude provedeno 2x vyžnutí kolem sazenic keřů.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 229 783 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Moravy
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
LČR,s.p.,ST Vsetín OPM,U Skláren 781,755 01 Vsetín

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Seznam účastníků