Veřejná zakázka: Oprava a rekonstrukce LC Kotelnice

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P12V00006127
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 1665
Systémové číslo: P15V00001664
Evidenční číslo zadavatele: S911/2012/428
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 03.11.2012
Nabídku podat do: 13.11.2012 10:00
Otevírání obálek: 13.11.2012 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Oprava a rekonstrukce LC Kotelnice
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Oprava a rekonstrukce lesní cesty v délce 0,345 km. Odstranění křovin, stržení krajnic, vyzvednutí svodnic, vyčištění příkopu a hospodářského přejezdu. Rekonstrukce vozovky - podklad z kameniva tl. 12 cm s prolitím asfaltem a posypem kamenivem, vyrovnávací vrstva 7 cm z kameniva obalovaného asfaltem, vrchní vrstva z asfaltobetonu tl. 5 cm. Rekonstrukce hospodářského přejezdu. Osazení ocelových svodnic do nové vozovky.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 349 825 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Frýdek-Místek

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Ostrava
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
GORDION, s.r.o., Kolmá 6/682, 190 00 Praha

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky