Veřejná zakázka: Rekonsrtrukce lesní cesty Plotová

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P12V00006134
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 1666
Systémové číslo: P15V00001665
Evidenční číslo zadavatele: S915/2012/186
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 03.11.2012
Nabídku podat do: 13.11.2012 08:00
Otevírání obálek: 13.11.2012 08:15

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Rekonsrtrukce lesní cesty Plotová
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Rekonstrukce stávající živičné vozovky ASB tř. I, tl. 5 a 4 cm, spojovací nástřik - 1502 m2. Stržení krajnice, čištění příkop, zbudování panelových přejezdů a propustků.
Místo plnění: k.ú. Vsetín

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 998 660 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Vsetín

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Zlín
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
LČR,s.p.,KŘ Zlín, Březnická 5659, 760 01 Zlín

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky