Veřejná zakázka: Schwarzenberský plavební kanál km 7,6 – 9,4 - vícepráce-JŘBÚ

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P12V00006160
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 1669
Systémové číslo: P15V00001668
Evidenční číslo zadavatele: S954/2012/284
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 240222
Počátek běhu lhůt: 01.11.2012
Nabídku podat do: 31.10.2012 10:00
Otevírání obálek: 31.10.2012 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Schwarzenberský plavební kanál km 7,6 – 9,4 - vícepráce-JŘBÚ
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Pro zdárné dokončení projektu považujeme za nutné dokončit rekonstrukci kanálu (jeho bočních kamenných stěn) v plném rozsahu, aby všechny obnovené a rekonstruované části tvořily jeden funkční celek

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - jednací řízení bez uveřejnění
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 614 483 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Český Krumlov

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Vltavy
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Benešov

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky