Veřejná zakázka: PBP Ježovky ř. km 0,000-0,300

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P12V00006184
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zrušeno (v archivu)
Zakázka/soutěž byla zrušena.
DBID: 1672
Systémové číslo: P15V00001671
Evidenční číslo zadavatele: S954/2012/288
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 17.11.2012
Nabídku podat do: 29.11.2012 08:30
Otevírání obálek: 29.11.2012 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: PBP Ježovky ř. km 0,000-0,300
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Jedná se o investiční akci – výstavbu dvou konsolidačních dřevěných stupňů se zpevněnými dopadišti. Důvodem je tvorba hluboké erozní rýhy na lesních pozemcích a v blízkosti místní komunikace. Stupně budou vysoké 1,2-1,6 m, provedené z dřevěné kulatiny, dopadiště budou opevněny kamenným záhozem a ukončeny dřevěným prahem.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 184 392 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Kutná Hora

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Vltavy
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Tyršova 1902, 256 01 Benešov - ST OP Vltavy

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Seznam účastníků