Veřejná zakázka: Jelenecký p. ř.km 0,270-0,630, Zduchovický p. ř.km 0,120-0,220

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P12V00006216
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 1676
Systémové číslo: P15V00001675
Evidenční číslo zadavatele: S954/2012/290
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 09.11.2012
Nabídku podat do: 19.11.2012 09:30
Otevírání obálek: 19.11.2012 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Jelenecký p. ř.km 0,270-0,630, Zduchovický p. ř.km 0,120-0,220
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Název zakázky: Jelenecký p. ř.km 0,270-0,630
Místo realizace zakázky: k. ú. Dolní Hbity
Název toku: Jelenecký potok, ČHP 1-08-05-021
Klasifikace předmětu zakázky – kód CPV: 45246000-3
Specifikace předmětu zakázky:
Údržba bude spočívat v pročištění koryta vodního toku, kdy bude odtěžen sediment.
Práce budou provedeny dle přiloženého projektové dokumentace „Jelenecký p. ř.km 0,270-0,630“, vypracované Hydrosed s.r.o., Zlukovská 885/II, 391 81 Veselí nad Lužnicí

Sediment bude uložen na pozemku p. č. 270/1v k. ú. Dolní Hbity, ve vlastnictví obce Dolní Hbity.

B. Název zakázky: Zduchovický p. ř.km 0,120-0,220
Místo realizace zakázky: k. ú. Kamýk nad Vltavou
Název toku: Zduchovický potok, ČHP 1-08-05-19
Klasifikace předmětu zakázky – kód CPV: 45246000-3
Specifikace předmětu zakázky:
Údržba bude spočívat v pročištění koryta vodního toku, kdy bude odtěžen sediment a místně bude odstraněn břehový porost.
Práce budou provedeny dle přiloženého projektové dokumentace „Zduchovický p. ř.km 0,120-0,220“, vypracované Hydrosed s.r.o., Zlukovská 885/II, 391 81 Veselí nad Lužnicí

Sediment bude uložen na pozemku p. č. 680/4 k. ú. Kamýk nad Vltavou, ve vlastnictví pana Bořka Masnera.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 253 026 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Příbram

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Vltavy
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Lesy České republiky, s.p., Správa toků - oblast povodí Vltavy, Tyršova 1902, 256 01 Benešov

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky