Veřejná zakázka: Pravostranné přítoky Křížového potoka

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P12V00006244
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 1679
Systémové číslo: P15V00001678
Evidenční číslo zadavatele: S953/2012/154
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 345560
Počátek běhu lhůt: 13.02.2013
Nabídku podat do: 08.03.2013 10:00
Otevírání obálek: 08.03.2013 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Pravostranné přítoky Křížového potoka
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Stavební práce - protierozní opatření - stabilizace koryta, sanace břehových a dnových nátrží a omezení zpětné eroze dna koryt toků vybudováním příčných konsolidačních objektů na dvou bezejmenných pravobřežních přítocích Křížového potoka v ČHP 2-04-07-035 - PP Z Obří strže (SO 01) a PP od kóty 562 (SO 02). Křížový potok je levobřežním přítokem Lužické Nisy, do které se vlévá v obci Bílý Kostel nad Nisou a to v ř. km 7,500.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 6 039 335 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Liberec

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Labe
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
ROWAN LEGAL, GEMINI CENTER, Na Pankráci 1683/127, 140 00 Praha 4

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky