Veřejná zakázka: Sdružená zakázka - Chrudimsko, Chotěbořsko - těžba

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P12V00006276
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 1685
Systémové číslo: P15V00001684
Evidenční číslo zadavatele: 953/2012/029
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 09.11.2012
Nabídku podat do: 19.11.2012 10:00
Otevírání obálek: 19.11.2012 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Sdružená zakázka - Chrudimsko, Chotěbořsko - těžba
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Na předmětných SO budou odstraněny dřeviny, které jsou ve špatném zdravotním stavu (zdravotně poškozené dřeviny, tvarově a esteticky narušené stromy bez předpokladu výrazných vzhledových změn např. vytvořením náhradní koruny) a především představují ohrožení bezpečnosti, neboť u těchto dřevin hrozí do budoucna možnost zřícení. Současně jsou plánovány k odstranění dřeviny, které tvoří negativní usměrňovače vodního toku, z důvodu zhoršení odtokových poměrů především při povodňových stavech.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 189 736 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Labe
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Lesy České republiky, s.p, Správa toků – oblast povodí Labe, Přemyslova 1106, Hradec králové 501 68

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky