Veřejná zakázka: Sdružená zakázka - Hluboký potok- těžba a Říčka - Julinčino údolí-těžba

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P12V00006279
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 1686
Systémové číslo: P15V00001685
Evidenční číslo zadavatele: 953/2012/030
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 09.11.2012
Nabídku podat do: 19.11.2012 09:00
Otevírání obálek: 19.11.2012 09:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Sdružená zakázka - Hluboký potok- těžba a Říčka - Julinčino údolí-těžba
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
SO1 - Dle požadavku starosty je nutné odkácet prostor kolem vodního toku Hluboký potok v prostoru koupaliště v Říčkách /parcela 2390/1 k.ú.Říčky/.
SO2 - Dožilý, havarijní stav břehového porostu s nutností odkácení. Jedná se o kácení stromů v blízkosti nemovitostí MUDr.Jaroslava Doležala /parcela 5029/, rodiny Jiránkových a Jelínkových /parcela 262/ a dětského tábora. Kácení je prováděno na popud těchto zainteresovaných.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 96 309 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Labe
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Lesy České republiky, s.p, Správa toků – oblast povodí Labe, Přemyslova 1106, Hradec králové 501 68

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky