Veřejná zakázka: Turistická stezka Moravanka

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P12V00006293
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 1689
Systémové číslo: P15V00001688
Evidenční číslo zadavatele: S956/2012/126
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 17.11.2012
Nabídku podat do: 27.11.2012 10:00
Otevírání obálek: 27.11.2012 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Turistická stezka Moravanka
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem zakázky na stavební práce investičního charakteru je provedení výstavby drobných objektů pro veřejnost na trase stávající turistické stezky, vedoucí podél potoka Moravanka. Délka trasy činí 930 m.
Předmět zakázky je členěn na 10 stavebních objektů, které zahrnují :
SO 01 – příprava staveniště – odstranění křovin a stromů, odstranění náplav z koryta potoka
SO 02 – oprava kamenné zdi , km 0,012-0,050 – rozebrání a výstavba kamenné zdi o délce 38
SO 03 – odpočinkové centrum , km 0,80 – drobná dřevěná stavba
SO 04 – dřevěná lávka č.1 , km 0,207-0,211 - demontáž stávající betonové a stavba nové , těleso lávky dřevěné
SO 05 – dřevěná lávka č.2, km 0,237 – 0,244 – demontáž betonové a stavba dřevěné
SO 06 – turistické odpočívadlo, km 0,709 – zastřešené odpočívadlo, materiál kulatina smrková, krytina dřevěný štípaný šindel
SO 07 – dřevěné schody, km 0,714-0,720 – dřevěné schody z fošen smrkových
SO 08 – dřevěné schody, km 0,866 – 0,872 – dřevěné schody z fošen smrkových
SO 09 – turistické odpočívadlo, km 0,900 – odpočívadlo založené na kamenné opěrné zdi
SO 010 – informační a směrové ukazatele – 3 ks informační tabule a 9 směrových ukazatelů
Práce budou provedeny dle projektové dokumentace, která je součástí zadávací dokumentace .

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 987 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Ústí nad Labem

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Ohře
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Lesy ČR, s.p. ,ST-OP Ohře, Dr.Vrbenského 2874/1, 415 01 Teplice

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky