Veřejná zakázka: Vyhotovení projektové dokumentace

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P12V00006308
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zrušeno (v archivu)
Zakázka/soutěž byla zrušena.
DBID: 1696
Systémové číslo: P15V00001695
Evidenční číslo zadavatele: S919/2012/198
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 13.11.2012
Nabídku podat do: 22.11.2012 08:00
Otevírání obálek: 22.11.2012 08:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Vyhotovení projektové dokumentace
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Zhotovení projektové dokumentace lesních cest pro územní rozhodnutí, stavební povolení a realizaci stavby dle zadávacích listů. PD bude vyhotovena dle přílohy č. 7 vyhlášky 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb a bude obsahovat vyjádření všech dotčených orgánů, organizací a správců sítí. Všechny požadavky orgánů, organizací a správců sítí budou splněny.Doplňující informace ke zveřejnění:
Veřejná zakázka byla zrušena

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 500 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Chrudim

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Choceň
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
LČR, s.p., LS Nasavrky, Náměstí 13, 538 25 Nasavrky

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Seznam účastníků