Veřejná zakázka: BP Teplička v intravilánech obcí Újezd a Strukov

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P12V00006322
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 1699
Systémové číslo: P15V00001698
Evidenční číslo zadavatele: 957/2012/009
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 10.11.2012
Nabídku podat do: 21.11.2012 10:00
Otevírání obálek: 21.11.2012 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: BP Teplička v intravilánech obcí Újezd a Strukov
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem díla je odstranění objednatelem označených dřevin, které se nachází v průtočném profilu upraveného koryta toku Teplička v intravilánech obcí Újezd a Strukov a dále dřevin břehového porostu, které jsou zdravotně nevyhovující anebo ohrožující okolní nemovitosti. Součástí díla je i následné odvětvení odstraněných dřevin, rozmanipulování dřevní hmoty a seštěpkování větví (nehroubí).
ř. km nebo jiné určení místa plnění: km 2,9-3,0; km 5,7-8,3; tj. od začátku zástavby po most na komunikaci Žerotín-Želechovice a od začátku zástavby po konec zástavby v obci Újezd.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 673 021 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Moravy
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
LČR s.p.,ST Vsetín OPM,U Skláren 781,755 01 Vsetín

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky