Veřejná zakázka: BP - Dubnický a Heřmanický potok

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P12V00006409
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 1720
Systémové číslo: P15V00001719
Evidenční číslo zadavatele: 956/2012/011
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 13.11.2012
Nabídku podat do: 22.11.2012 10:00
Otevírání obálek: 22.11.2012 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: BP - Dubnický a Heřmanický potok
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmět zakázky na služby je členěn dle místa na 2 akce :
1.) Dubnícký potok - členěno na 2 SO - kácení dřevin, výsadba
2.) Heřmanický potok - členěno na 2 SIO - kácení dřevin

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 585 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Ohře
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
LČR, s.p. Správa toků - oblast povodí Ohře, Dr. Vrbenského 2874/1, 415 01 Teplice

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky