Veřejná zakázka: Sdružená zakázka - Údržba BP v okrese Ústí nad Orlicí

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P12V00006441
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 1733
Systémové číslo: P15V00001732
Evidenční číslo zadavatele: 953/2012/033
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 13.11.2012
Nabídku podat do: 21.11.2012 09:00
Otevírání obálek: 21.11.2012 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Sdružená zakázka - Údržba BP v okrese Ústí nad Orlicí
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Probírka dřevinného břehového porostu na drobném vodním toku Kameničná a Knapovecký potok, při které budou odstraněny zdravotně poškozené dřeviny a dřeviny, které tvoří negativní usměrňovače vodního toku. Dřeviny určené ke kácení jsou označeny reflexní barvou.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 139 686 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Labe
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Lesy České republiky, s.p, Správa toků – oblast povodí Labe, Přemyslova 1106, Hradec králové 501 68

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky