Veřejná zakázka: BP -Tiský, Černocký a Podhora

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P12V00006462
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 1735
Systémové číslo: P15V00001734
Evidenční číslo zadavatele: 956/2012/012
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 14.11.2012
Nabídku podat do: 23.11.2012 13:00
Otevírání obálek: 23.11.2012 13:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: BP -Tiský, Černocký a Podhora
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem zakázky na služby jsou práce související s péčí o břehové porosty . Zakázka je členěna na 3 akce : Tiský potok, Černocký potok a Podhora. V rámci akcí budou odstraněny křoviny, stromy .

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 925 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Ohře
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
LČR, s.p. Správa toků - OPO, Dr.VBrbenského 2874/1, 415 01 Teplice

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky