Veřejná zakázka: BP podél Žernovníku - těžba

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P12V00006554
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 1742
Systémové číslo: P15V00001741
Evidenční číslo zadavatele: 953/2012/036
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 17.11.2012
Nabídku podat do: 28.11.2012 09:00
Otevírání obálek: 28.11.2012 13:40

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: BP podél Žernovníku - těžba
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Důvodem kácení vybraných stromů v BP (50 ks) je podnět Policie ČR k odstranění potenciálního nebezpečí pádu stromu na silnici. Jediný přístup ke káceným stromům je ze silnice.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 104 051 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Labe
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Lesy České republiky, s.p, Správa toků – oblast povodí Labe, Přemyslova 1106, Hradec Králové 501 68

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky