Veřejná zakázka: BP Olešnice - kácení

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P12V00006564
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 1745
Systémové číslo: P15V00001744
Evidenční číslo zadavatele: 953/2012/039
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 17.11.2012
Nabídku podat do: 28.11.2012 09:00
Otevírání obálek: 28.11.2012 14:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: BP Olešnice - kácení
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
V rámci akce budou řešeny dřeviny břehového porostu bývalého koryta vodního toku Kalenského potoka , které ohrožují nemovitost ( p.č. 118/5 dle KN), dále je ohrožena telefonní přípojka,nad níž se porost nachází a ohrožuje ji také. Dřeviny jsou na místě označeny barvou. Jedná se o smýcení celkem 22 kusů vzrostlých stromů zhoršeného zdravotního stavu a zhoršenou stabilitou o druhové skladbě vrba křehká a olše lepkavá.
Dřeviny se nacházejí v intravilánu obce Horní Olešnice .

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 171 266 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Labe
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Lesy České republiky, s.p, Správa toků – oblast povodí Labe, Přemyslova 1106, Hradec Králové 501 68

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky