Veřejná zakázka: BP Slavonický potok

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P12V00006619
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 1766
Systémové číslo: P15V00001765
Evidenční číslo zadavatele: 952/2012/006
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 20.11.2012
Nabídku podat do: 29.11.2012 08:00
Otevírání obálek: 29.11.2012 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: BP Slavonický potok
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Projektová dokumentace řeší těžbu objednatelem vyznačených dřevin břehového porostu (olše, vrba, lípa, jasan) v celkovém počtu 68 ks. Břehový porost na části neupraveného vodního toku je v nevyhovujícím stavu – v korytě toku jsou vzrostlé letité a nakloněné stromy a keře v rozsahu 680 m2 bezu černého a akátu. Veškeré práce se budou provádět v délce 760 m, na pozemcích ve vlastnictví LČR, s.p. a Města Slavonice.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 85 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Dyje
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Lesy České republiky,s.p., Správa toků - oblast povodí Dyje, Jezuitská 13, 602 00 Brno

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky