Veřejná zakázka: cyklotrasa Písečný dokončení

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P12V00007739
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zrušeno (v archivu)
Zakázka/soutěž byla zrušena.
DBID: 177
Systémové číslo: P15V00000177
Evidenční číslo zadavatele: S916/2012/003
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 27.03.2012
Nabídku podat do: 10.04.2012 13:00
Otevírání obálek: 13.04.2012 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: cyklotrasa Písečný dokončení
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
dokončení uzavírací vrstvy vozovky z asfaltobetonu
Místo plnění: k.ú. Hodonín

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 2 206 014 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Hodonín

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Brno
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
LČR s.p., LS Strážnice, Zámek 673, 696 62 Strážnice

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Seznam účastníků