Veřejná zakázka: BP Kobylí a Staroveský potok

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P12V00006689
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 1772
Systémové číslo: P15V00001771
Evidenční číslo zadavatele: 951/2012/022
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 22.11.2012
Nabídku podat do: 03.12.2012 09:00
Otevírání obálek: 03.12.2012 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: BP Kobylí a Staroveský potok
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem zakázky je provedení údržby břehových porostů při vodních tocích: Kobylí potok a Staroveský potok. Jedná se o těžbu objednatelem vyznačených stromů, seřezání křovin a náletových dřevin. Bližší informace jsou specifikovány v technických zprávách a soupisech prací z října 2012, zpracované Mgr. Jiřím Mlčouškem – správcem toků, které jsou přílohou této výzvy.
Veškerá manipulace v blízkosti ponechaných stromů se bude řídit dle příslušné normy ČSN 839061 Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích. Při kácení dřevin (pojezd techniky) nesmí zároveň dojít k jakémukoliv poškození kmenů ponechaných stromů a keřů ani jejich ostatních částí, které by mohlo výrazně celkově snížit jejich stabilitu a perspektivu.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 179 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Odry
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Lesy České republiky, s. p., Správa toků – oblast povodí Odry se sídlem ve Frýdku-Místku, Nádražní 2811, 738 01 Frýdek-Místek

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky