Veřejná zakázka: HB Hodonínka III a IV - vícepráce - JŘBU

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P12V00006699
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 1774
Systémové číslo: P15V00001773
Evidenční číslo zadavatele: S952/2012/226
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 239961
Počátek běhu lhůt: 22.11.2012
Nabídku podat do: 21.11.2012 16:00
Otevírání obálek: 21.11.2012 16:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: HB Hodonínka III a IV - vícepráce - JŘBU
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Vícepráce spočívají v zajištění základové spáry skluzu v km 3,990 přehloubením a navržením vrstrvy kameniva, u všech příčných betonových objektů dojde k navýšení množství vykopeného materiálu, dále se provede přesun příčných betonových objektů a jejich ukotvení z důvodu výskytu skalního podloží, pro řádné založení objektů dojde k vykácení stromů v počtu 47 ks o průměru 10-30cm a 7 ks o průměru 30-50cm a u III. závěrného pasu objektu skluzu v km 3,020 bude provedeno kotvení do rostlé skály z důvodu skalního podloží.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - jednací řízení bez uveřejnění
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 230 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Žďár nad Sázavou

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Dyje
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Brno

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky