Veřejná zakázka: Oprava LC Jordanka

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P12V00006729
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 1777
Systémové číslo: P15V00001776
Evidenční číslo zadavatele: S911/2012/450
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 30.11.2012
Nabídku podat do: 11.12.2012 10:00
Otevírání obálek: 11.12.2012 13:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Oprava LC Jordanka
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Oprava lesní cesty v délce 3,6 km. Výsek náletových dřevin, oprava a čištění příkop a propustků, oprava propustků, stržení nánosů na krajnicích, oprava vozovky drceným kamenivem.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 2 900 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Frýdek-Místek

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Ostrava
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
GORDION, s.r.o., Kolmá 6/682, 190 00 Praha 9

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky