Veřejná zakázka: BP Vrbičský, PBP Doláneckého a Pekelský potok

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P12V00006777
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 1782
Systémové číslo: P15V00001781
Evidenční číslo zadavatele: 956/2012/016
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 11.12.2012
Nabídku podat do: 19.12.2012 10:00
Otevírání obálek: 19.12.2012 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: BP Vrbičský, PBP Doláneckého a Pekelský potok
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
V rámci plánované péče o břehové porosty bude provedeno odstranění křovin, stromů listnatých. Dřevní hmota určená k likvidaci bude likvidována spálením nebo štěpkováním, kmeny stromů budou předány protokolárně vlastníkům pozemků, kmeny stromů odstraněné z pozemku, ke kterému mají právo hospodaření LČR, s.p. budou odkoupeny zhotovitelem akce ( Vrbičský potok ).
Zakázka je členěna na 3 akce :
Vrbičský potok, PBP Doláneckého potoka a Pekelský potok ( Stráž n. Ohří )
Po ukončení prací bude provedena revize koryt potoků a odstraněny napadané větve.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 940 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Ohře
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Teplice Dr. Vrbenského 2874/1

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky