Veřejná zakázka: PD Palkovický potok km 0,000-3,000

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P12V00006831
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 1787
Systémové číslo: P15V00001786
Evidenční číslo zadavatele: S951/2012/170
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 29.11.2012
Nabídku podat do: 10.12.2012 13:30
Otevírání obálek: 10.12.2012 13:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: PD Palkovický potok km 0,000-3,000
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem zakázky je vypracování projektové dokumentace údržby drobného vodního toku Palkovický potok v úseku km cca 0,000-3,000 dle požadavků zadavatele uvedených v zadávacím listu projektové dokumentace ze dne 15.10.2012.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 140 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Frýdek-Místek

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Odry
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Lesy ČR s.p., ST-OPO, Nádražní 2811, Frýdek-Místek

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky