Veřejná zakázka: Vápenický p. ř.km 0,120-1,120

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P12V00006882
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 1791
Systémové číslo: P15V00001790
Evidenční číslo zadavatele: 954/2012/035
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 05.01.2013
Nabídku podat do: 15.01.2013 11:30
Otevírání obálek: 15.01.2013 12:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Vápenický p. ř.km 0,120-1,120
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Z daného úseku koryta se provede probírka dřevin z břehového porostu, která spočívá v odstranění stromů ohrožujících blízké objekty a budovy, odstranění vývratů v korytě a nebezpečně nahnutých či odumírajících stromů. U některých stromů se provede bezpečnostní a zdravotní prořez koruny.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 838 315 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Vltavy
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
ST OP Vltavy, Tyršova 1902, Benešov

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky