Veřejná zakázka: Oborenský potok v km 2,375 - 4,485 (nánosy)

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P12V00006901
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 1792
Systémové číslo: P15V00001791
Evidenční číslo zadavatele: S951/2012/172
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 29.11.2012
Nabídku podat do: 10.12.2012 09:30
Otevírání obálek: 10.12.2012 09:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Oborenský potok v km 2,375 - 4,485 (nánosy)
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce neinvestičního charakteru týkající se úprav vodních toků a spočívající v odstranění sedimentů z koryta vodního toku Oborenský potok. Jedná se o úsek v intravilánu obce Oborná v km 2,375 - 4,485. Podrobnější popis plánované akce je patrný z projektové dokumentace udržovacích prací.
Zakázka bude zhotovena kompletně dle prováděcí projektové dokumentace „Oborenský potok v km 2,375 - 4,485 (nánosy)“, zpracované projekční firmou Lesprojekt Krnov s. r. o., Revoluční 76, 794 02 Krnov. Dále budou respektovány podmínky a vyjádření všech dotčených orgánů státní správy, organizací, fyzických a právnických osob a podmínky zadavatele.
K udržovacím pracím na Oborenském potoce byl MěÚ Bruntál, OŽP, vydán souhlas s provedením ohlášených udržovacích prací, č. j. OŽP/64408-12/tes - OŽP-9502/2012/tes ze dne 6. 11. 2012, ze dne 05. 04. 2012. K plánované akci bylo vydáno souhlasné stanovisko k zásahu do VKP, MěÚ Bruntál, OŽP, č. j. OŽP/56675-12/skr - OŽP-8457/2012/skr ze dne 18. 10. 2012.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 331 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Bruntál

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Odry
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Lesy ČR, s.p., ST-OPO, Nádražní 2811, Frýdek-Místek 73801

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky