Veřejná zakázka: BP Rokytenka-Liptál DD a ZŠ

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P12V00006944
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 1796
Systémové číslo: P15V00001795
Evidenční číslo zadavatele: 957/2012/022
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 30.11.2012
Nabídku podat do: 11.12.2012 09:00
Otevírání obálek: 11.12.2012 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: BP Rokytenka-Liptál DD a ZŠ
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem zakázky je kácení stromů na břehové hraně koryta VT Rokytenka v blízkosti areálu Základní školy a dětského domova Liptál v obci Liptál. Bližší specifikace viz. TZ.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 104 549 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Moravy
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
LČR,s.p., ST Vsetín,U Skláren 781,755 01 Vsetín

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky