Veřejná zakázka: LC U Jiříčka

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P12V00006965
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 1801
Systémové číslo: P15V00001800
Evidenční číslo zadavatele: S916/2012/211
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 08.12.2012
Nabídku podat do: 19.12.2012 08:00
Otevírání obálek: 19.12.2012 08:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: LC U Jiříčka
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Jedná se o rekonstrukci stávajícíc zpevněné LC v délce 310m a š. 4,0m. V rámci stavby se položí nový kryt - stávajícícpovrch bude vyrovnán, výmoly budou zasypány štěrkodrtí a ana něj se položí penetrační makadama a poté dvojvrstvý nátěr, niveleta bude navýšena max. o 70mm. Výškové a směrové vedení trasy zůstane stávající, příčný sklon bude jednostranný. v rámci stavby bude zrekonstruován sjezd na pole a upravena výhybna. Součástí rekonstrukce komunikace bude i čištění krajnic a příkopů.Doplňující informace ke zveřejnění:
U této zakázky bylo odstoupeno od smlouvy v souladu se smluvními podmínkami.

Místo plnění: k.ú. Moravské Knínice

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 914 927 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Brno-venkov

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Brno
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
LČR s.p., Lesní správa Černá Hora, U Selkova 548, 67921 Černá Hora - podatelna

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky