Veřejná zakázka: Geodetické práce a činnosti pro podklady, vypracování a zapsání geometrických plánů do Katastru nemovitostí

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P12V00007069
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 1804
Systémové číslo: P15V00001803
Evidenční číslo zadavatele: 953/2012/040
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 19.12.2012
Nabídku podat do: 14.01.2013 10:00
Otevírání obálek: 14.01.2013 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Geodetické práce a činnosti pro podklady, vypracování a zapsání geometrických plánů do Katastru nemovitostí
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Zeměměřičské činnosti - dělení pozemků, stabilizace bodů a vypracování geometrických plánů a dále zajištění potřebných podkladů, žádostí a souhlasů potřebných pro zapsání GP do Katastru nemovitostí, týkajících se vodních toků a vodních děl v oblasti působnosti Správy toků oblast povodí Labe.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 950 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Labe
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Lesy ČR s.p., Správa toků oblast povodí Labe, Hradec Králové

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky