Veřejná zakázka: BP Brodská km 0,050-2,025

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P12V00007281
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 1811
Systémové číslo: P15V00001810
Evidenční číslo zadavatele: 957/2012/032
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 12.12.2012
Nabídku podat do: 21.12.2012 09:00
Otevírání obálek: 21.12.2012 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: BP Brodská km 0,050-2,025
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem zakázky je kácení stromů a odstranění křovin v korytě VT Brodská. Jedná se o úsek v ř. km 0,050 – 2,025. Začátek úseku je u drážního mostu v km 0,050. Úsek končí za rekonstruovaným, silničním mostem v km 2,025. Bližší specifikace viz. TZ.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 147 139 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Moravy
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
LČR,s.p. ST Vsetín,U Skláren 781,755 01 Vsetín

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky