Veřejná zakázka: Bystrý potok km 0,000-4,200 – vícepráce-JŘBÚ

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P12V00007295
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 1815
Systémové číslo: P15V00001814
Evidenční číslo zadavatele: S951/2012/190
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 240819
Počátek běhu lhůt: 12.12.2012
Nabídku podat do: 11.12.2012 08:00
Otevírání obálek: 11.12.2012 08:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Bystrý potok km 0,000-4,200 – vícepráce-JŘBÚ
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
vícepráce dle dodatku č.3:
- opravy stupňů v km 0,847, 1,379 a v km 1,280 budou provedeny ve větším rozsahu, neboť přelivné hrany mají o 1 m větší délku, než je uvedeno v projektu
- u stupně v km 1,280 bude navýšena o 1 m také oprava předprahu, a rovněž je nutná oprava většího objemu zdiva, než je uvažováno v PD
- pod předprahem stupně v km 0,847 je nutné doplnit dno záhozem
- u stupně v km 2,861 je nutné opravit těleso stupně a boční dlažbu vývaru
- u stupně v km 3,071 je nutné provést spárování koruny a rubu zdiva
- u přehrážky v km 3,624 je nutné provést spárování tělesa a opravu dlažby na PB (veškeré tyto práce nebyly v projektu původně zahrnuty a byly zjištěny až v průběhu provádění údržbových prací)
Místo plnění: k. ú. Trojanovice, Frenštát pod Radhoštěm

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - jednací řízení bez uveřejnění
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 129 803 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Nový Jičín

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Odry
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
LČR,s.p.-Správa toků oblast povodí Odry Frýdek Místek

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky