Veřejná zakázka: Jičínka km 23,550-24,240 – vícepráce-JŘBÚ

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P12V00007388
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 1852
Systémové číslo: P15V00001851
Evidenční číslo zadavatele: S951/2012/191
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 240915
Počátek běhu lhůt: 12.12.2012
Nabídku podat do: 11.12.2012 11:00
Otevírání obálek: 11.12.2012 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Jičínka km 23,550-24,240 – vícepráce-JŘBÚ
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
vícepráce dle dodatku č.1 k SOD:
- oproti schválené projektové dokumentaci bude provedeno navíc dozdění předprahů a dlažeb u stupňů v km 24,087 a 23,922 a opraveno spárování z důvodu špatného technického stavu, který byl zjištěn až při realizaci stavby po očištění těchto objektů (v PD nebylo s těmito pracemi uvažováno).
- v km 23,692-23,712 bude na levém břehu na místo záhozu z lomového kamene provedena pouze záhozová patka z důvodu úprav břehu provedených pobřežníkem v době mezi zpracováním projektu a realizací stavby. Není tak možné zához provést v požadované výšce dle PD.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - jednací řízení bez uveřejnění
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 38 180 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Nový Jičín

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Odry
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
LČR, s.p., Správa toků-oblast povodí Odry ve Frýdku Místku

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky