Veřejná zakázka: Ježanský potok km 0,000-1,400 - vícepráce-JŘBU

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P12V00007536
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 1896
Systémové číslo: P15V00001895
Evidenční číslo zadavatele: S951/2012/194
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 342252
Počátek běhu lhůt: 18.12.2012
Nabídku podat do: 17.12.2012 14:00
Otevírání obálek: 17.12.2012 14:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Ježanský potok km 0,000-1,400 - vícepráce-JŘBU
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
- v úseku zdi km 0,421-0,495 byla zjištěna pod rozpadlou srubovou konstrukcí narušená betonová zeď v délce 5,5 m. Stabilita zdi bude zajištěna záhozovou patkou z lomového kamene v objemu 0,8 m3/bm, nad patkou bude doplněno zdivo obkladní na cementovou maltu. Tloušťka kamene 20 cm. Podklad zdiva bude přichycen do starého betonu kotvičkami.
- s ohledem na zajištění ochrany obnovované zděné konstrukce kamenných stupňů před možným poškozením splaveninami bude před přelivnou hranu stupňů uložen zához z lomového kamene (toto opatření bylo opomenuto v projektové dokumentaci).

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - jednací řízení bez uveřejnění
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 46 238 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Frýdek-Místek

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Odry
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Frýdek-Místek

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky