Veřejná zakázka: Pojištění majetku, pojištění odpovědnosti za škodu a pojištění vozidel pro rizika POV a HAV

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P12V00007644
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 1986
Systémové číslo: P15V00001985
Evidenční číslo zadavatele: 086/099/2/66336200-6/2007
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 60012687
Počátek běhu lhůt: 07.11.2007
Nabídku podat do: 08.01.2008 15:00
Otevírání obálek: 09.01.2008 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Pojištění majetku, pojištění odpovědnosti za škodu a pojištění vozidel pro rizika POV a HAV
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Pojištění majetku, pojištění odpovědnosti za škodu a pojištění vozidel pro rizika POV a HAVDoplňující informace ke zveřejnění:
Firma RESPECT, a.s. zastupuje zadavatele v zadávacím řízení. Nepodala samostatnou nabídku. Dále pak zprostředkovává fakturaci pohledávek mezi vybraným uchazečem Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group a zadavatelem.
 Hodnotící kritéria:
A. nabídková cena (váha 90%),
B. bonifikace za bezeškodní průběh pro 1. rok trvání pojištění vyjádřená v % ze zaplaceného pojistného pro bezeškodní průběh 5%, 10% a 15% (váha 6%),
C. tolerance při stanovení pojistného u přírůstku majetku vyjádřená v % (váha 4%).

Místo plnění: Ř LČR, Hradec Králové

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 41 000 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: Oddělení veřejných zakázek
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
RESPECT, a.s., Pod Krčským lesem 22, 14200 Praha 4

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky