Veřejná zakázka: Vyhotovení geometrických plánů pro vyznačení vodních děl v katastru nemovitostí

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P12V00007675
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 1997
Systémové číslo: P15V00001996
Evidenční číslo zadavatele: 952/2012/008
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 20.12.2012
Nabídku podat do: 07.01.2013 08:00
Otevírání obálek: 07.01.2013 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Vyhotovení geometrických plánů pro vyznačení vodních děl v katastru nemovitostí
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem zakázky je poskytnutí služeb odborně způsobilou osobou k výkonu zeměměřičských činností podle zák. č. 200/1994 Sb., v platném znění, ve smyslu provádění zeměměřičské činnosti a podávání zeměměřičských výkonů a výsledků zeměměřičských činností dle přílohy „Seznam výkonů a ceník“, včetně Všeobecných podmínek a smlouvy o dílo.
Standartní plnění je vyhotovení geometrických plánů zhotovitelem, tyto zhotovitel nechá zanést do katastru nemovitostí dle smlouvy o dílo v souladu se zadávací dokumentací a Všeobecnými podmínkami uvedenými v Seznamu výkonů a ceník.
Dodavatel je povinen při plnění zakázky řídit se platnými právními předpisy (zejména zákonem č. 344/1992 Sb., v platném znění, zákonem č.265/1992 Sb., v platném znění, vyhláškou č. 26/2007 Sb.,zákonem č.200/1994 Sb., v platném znění, vyhláškou č. 23/2007 Sb. v platném znění a dodatkem č. 4 vydaným Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním pod č.j. ČÚZK 13547/2012-22 dne 6.6.2012 ).

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 700 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Dyje
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Lesy České republiky,s.p; Správa toků - oblast povodí Dyje, Jezuitská 13, 602 00 Brno

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky