Veřejná zakázka: Rekonstrukce lesní cesty Bahenní a technické zhodnocení lesní cesty Za Židovským hřbitovem - vícepráce - JŘBU

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P12V00007863
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 2004
Systémové číslo: P15V00002003
Evidenční číslo zadavatele: S928/2012/498
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 342733
Počátek běhu lhůt: 19.12.2012
Nabídku podat do: 18.12.2012 10:00
Otevírání obálek: 18.12.2012 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Rekonstrukce lesní cesty Bahenní a technické zhodnocení lesní cesty Za Židovským hřbitovem - vícepráce - JŘBU
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Jedná se o vícepráce / méněpráce k zakázce S928/2012/177 řešená dodatkem smlouvy o dílo.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - jednací řízení bez uveřejnění
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 51 009 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Jindřichův Hradec

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ České Budějovice
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
LČR s.p., KŘ České Budějovice, Rudolfovská 202/88, 371 36 České Budějovice

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky