Veřejná zakázka: HB Čamínský potok km 0,0 - 0,881 a 1,176 - 1,245

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P12V00007895
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 2020
Systémové číslo: P15V00002019
Evidenční číslo zadavatele: 042/957/1/45246000-3/2011
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 60065596
Počátek běhu lhůt: 21.09.2011
Nabídku podat do: 14.10.2011 08:00
Otevírání obálek: 14.10.2011 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: HB Čamínský potok km 0,0 - 0,881 a 1,176 - 1,245
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Stavební práce spočívají ve stabilizaci koryta VT souvislou oboubřežní podélnou úpravou ve stylu kamenných rovnanin. Tok bude stabilizován příčnými objekty ve formě dřevěných stabilizačních prahů - 4 ks, dřevěných prahů h=0,30 m - 6 ks. Stavba je zakončena drátokamennou přehrážkou.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 6 169 600 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Vsetín

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: Odbor vodního hospodářství
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
ST OP Moravy, U Skláren 781, 755 01 Vsetín

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky