Veřejná zakázka: Bílá Voda km 2,570 - 3,260

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P12V00007908
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 2023
Systémové číslo: P15V00002022
Evidenční číslo zadavatele: 015/957/1/45246000-3/2011
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 60061707
Počátek běhu lhůt: 24.06.2011
Nabídku podat do: 19.07.2011 08:00
Otevírání obálek: 19.07.2011 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Bílá Voda km 2,570 - 3,260
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Zkapacitnění koryta VT v délce 457 bm a stabilizaci příčnými objekty. Součástí úpravy bude rekonstrukce opěrných zdí z lomového kamene.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 9 238 360 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Vsetín

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: Odbor vodního hospodářství
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
ST OP Moravy, U Skláren 781, 755 01 Vsetín

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky