Veřejná zakázka: VN Býkov

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P12V00007918
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 2024
Systémové číslo: P15V00002023
Evidenční číslo zadavatele: 1291223206
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 07.08.2010
Nabídku podat do: 08.09.2010 11:00
Otevírání obálek: 09.09.2010 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: VN Býkov
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem VZ je provedení stavebních prací investičního charakteru vyplývající ze ZD a PD.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 11 831 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Plzeň-sever

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: Odbor vodního hospodářství
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
ST OP Vltavy, Tyršova 1902, 256 01 Benešov

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky