Veřejná zakázka: ZKT Druzcovský potok

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P12V00007954
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 2033
Systémové číslo: P15V00002032
Evidenční číslo zadavatele: GŘ 1333/2010/ZVHS
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 19.06.2010
Nabídku podat do: 23.07.2010 11:00
Otevírání obálek: 26.07.2010 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: ZKT Druzcovský potok
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Vybudování opěrných zídek z lomového kamene na cementovou maltu, kamenných prahů z lomového kamene a kamenných stupňů pod prahy. Opevnění dna a svahů z kamenné rovnaniny. Přeložka vodovodu.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 10 247 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Liberec

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: Odbor vodního hospodářství
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
ST OP Ohře, Dr. Vrbenského 2874, 415 01 Teplice

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky