Veřejná zakázka: Hradišťský potok, ř.km 3,400 - 4,522

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P12V00007968
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 2040
Systémové číslo: P15V00002039
Evidenční číslo zadavatele: 001/956/1/45246000-3/2012
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 209967
Počátek běhu lhůt: 17.03.2012
Nabídku podat do: 13.04.2012 12:00
Otevírání obálek: 16.04.2012 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Hradišťský potok, ř.km 3,400 - 4,522
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem zakázky jsou stavební práce charakteru protipovodňové a protierozní ochrany na Hradišťském potoce.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 13 603 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Chomutov

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: Odbor vodního hospodářství
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
ST OP Ohře, Dr. Vrbenského 2874, 415 01 Teplice

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky