Veřejná zakázka: Úprava Stříbrného potoka v Boršově

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00000073
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 2270
Systémové číslo: P15V00002269
Evidenční číslo zadavatele: S957/2013/001
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 342719
Počátek běhu lhůt: 12.02.2013
Nabídku podat do: 12.03.2013 11:00
Otevírání obálek: 12.03.2013 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Úprava Stříbrného potoka v Boršově
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Jedná se projekt protipovodňových opatření na části úseku toku Stříbrný potok, v ř.km 0,000 až 2,083, který při kulminačních průtocích vybřežuje a zatápí zástavby pobřežníků. SO-01 Úprava vodního toku,ř.km 0,000-2,083. Projekt počítá s rozšířením příčného profilu toku na Q20 ze stávající kapacity Q2-Q5, vyčištění od sedimentů, rozšíření a stabilizaci jak příčnými objekty-kamennými pasy z lomového kamene, tak i podélným opevněním-záhozy a rovnaniny z lomového kamene. U obdélníkového koryta bude realizovaná opěrná zeď. Směrové vedení toku bude v co největší míře zachováno.


„Zakázka bude provedena dle prováděcí projektové dokumentace „Úprava Stříbrného potoka v Boršově“ vypracované firmou TERRA POZEMKOVÉ ÚPRAVY, s.r.o., Nemocniční 53, 787 01 Šumperk, odpovědný projektant Ing. Oldřich Knápek, ČKAIT 1201267, a podmínek stanovených v rozhodnutí o povolení stavby, které bylo vydáno Městským úřadem Moravská Třebová, Odborem životního prostředí, pod č. j.: MUMT 15829/2012 ze dne 15.6. 2012 dále dle podmínek vyjádření všech orgánů státní správy, organizací a fyzických osob.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 13 836 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Vsetín

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Moravy
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
ROPRO a.s., Masarykova 49, 400 01 Ústí nad Labem

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky