Veřejná zakázka: Oprava hrazení potoka Ptenka km 0,00-2,200

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00000102
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 2275
Systémové číslo: P15V00002274
Evidenční číslo zadavatele: S957/2013/002
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 01.02.2013
Nabídku podat do: 13.02.2013 10:00
Otevírání obálek: 13.02.2013 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Oprava hrazení potoka Ptenka km 0,00-2,200
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Projektová dokumentace navazuje na pasport, který byl vyhotoven v roce 2011 a dále řeší odstranění nánosů a opravu hrazení základního prostředku, který je v majetku investora LČR a byl vybudován v roce 1973. Cílem opravy základního prostředku v majetku lesů je tento majetek očistit od vzniklých nánosů, odstranit keře a náletové dřeviny a opravit drobná poškození tak, aby nevznikaly větší škody, případně nedošlo k úplnému zničení, a které by bylo nutné opravit za daleko větších finančních nákladů Další podmínky uvedené ve stavebním povolení vydaného MěÚ Konice dne 26.3.2012 pod č.j. OŽP 739/2012 a závazným stanoviskem orgánu ochrany přírody č.j. OŽP/812/2012 ze dne 28.5.2012 jsou k nahlédnutí v PD.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 656 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Vsetín

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Moravy
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
ROPRO a.s., Masarykova 49, 400 01 Ústí nad Labem

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky